חזון אוניברסיטת חיפה הוא שהסטודנטים שלנו ייחשפו למגוון רחב של תחומי העשרה, מעבר לחוגי הלימוד הדיסציפלינאריים בהם הם לומדים (הן במתכונת דו-חוגית והן במתכונת חד-חוגית)

החל משנת הלימודים תש"פ חובה על כל סטודנט/ית במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, להשלים לימודים באשכולות העשרה המוצעים – דרך הרוח, חדשנות ויזמות או מדעי הנתונים והסייבר.

ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה לסה"כ הנקודות הנדרש ע"פ דרישות החוג/תוכנית.

היקף הלימודים בכל אשכול הוא בהתאם להחלטת החוג. לפיכך, על כל סטודנט/ית לבדוק בדף הבית של חוגו אילו אשכולות פתוחים בפניו ומה היקף נקודות הלימוד שעליו ללמוד באשכול בו בחר/ה.

השלמת הלימודים באחד מאשכולות ההעשרה מהווה תנאי לקבלת התואר. ציוני קורסי האשכולות משוקללים בציון הסופי של התואר.

את אשכולות ההעשרה ניתן ללמוד בכל שלב במהלך התואר הראשון.

הנחיות לסטודנטים ולחוגים – לחצו כאן