דרך הרוח

אשכול דרך הרוח

תכנית ׳דרך הרוח׳ הינה הצעד הראשון בראיית התואר הראשון כשלב מרחיב אופקים, היוצר בסיס רחב יותר לאדם משכיל ופתוח. התכנית מציעה אשנב להשכלה רחבה יותר ולנושאים שהינם מחוץ לתחום ההתמחות הרגיל של הסטודנט. הקורסים הנכללים בדרך הרוח מייצגים את כל תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטת והם נבחרו לתכנית בקפידה על פי איכותם הגבוהה בעבר והן על פי נושאם אשר הינו רחב דיו ובעל ענין רב. הקורסים מועברים על ידי טובי המרצים באוניברסיטה. אתר זה מציג בפניכם פרטים על התכנית, הקורסים והמרצים המשתתפים, וכן החובות החלות על התלמידים. הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוניהם ישוקללו בציון הסופי של התואר. את הקורסים ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר וסיומם בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.

קורס חדש ומסקרן מבט מהמזרח: יהדות בעידן האימפריות הפרסיות

רשימת הקורסים לסמסטר ב' שנת תשפ"ד

רשימת הקורסים לזכאים למלגת אהבת עולם בשנת תשפ"ד. 

מרכזת האשכול הגב' נירה ברק, דוא"ל nbarak1@univ.haifa.ac.il (עדיפות לפניות במייל)

טלפון: 04-8240140