אשכולות העשרה

קיימות וסביבה
sustainabilitySmall

אשכול קיימות וסביבה

נושא הקיימות והסביבה תופס משקל רב בעשורים האחרונים לנוכח מגמות שינויי האקלים וההבנה כי ראיה אינטרדיסציפלינרית הכורכת היבטים כלכליים, חברתיים וסביבתיים תוביל להתמודדות עמם. התמודדות זו מצריכה השקעת משאבים רבים ובראשם קידום והפצת ידע אשר יוביל, הן מקבלי החלטות וקובעי מדיניות והן אזרחים, אל התנהלות מקדמת קיימות הלוקחת בחשבון את גורמי הסביבה, החברה והכלכלה בשיקולים השונים על מנת לקדם את ההיערכות להתמודדות עם השלכות שינויי האקלים שהפכו למציאות קיימת.

אשכול "קיימות וסביבה" באוניברסיטת חיפה מתמקד בהפצת ואף קידום ידע כזה, גם אם בסיסי, בקרב תלמידי התואר הראשון באוניברסיטה, על מנת להוסיף את נדבך הקיימות אל מערכת הידע הנבנית בקרב הסטודנטים לאורך לימודיהם לקראת התואר ויתרה מכך – הידע שעמו ייצאו אל חייהם האישיים והמקצועיים.

מרכזת האשכול הגב' נירה ברק, דוא"ל nbarak1@univ.haifa.ac.il, טלפון: 04-8240140

רשימת קורסים סמסטר ב' וקיץ תשפ"ג