קיימות וסביבה
sustainabilitySmall

אשכול קיימות וסביבה

השפעות האדם על סביבתו והמחירים הכבדים הנובעים מכך הפכו לנושאים קריטיים לנוכח משבר האקלים והשלכותיו והפגיעה הנרחבת במערכות סביבתיות. לנושאים אלה השלכות על כל תחומי חיינו – אספקת מים, בטחון תזונתי, בריאות ורווחה, אנרגיה וכלכלה, ועוד. השלב הראשון בהתמודדות עם סוגיות בוערות אלה הוא קידום והנגשה של ידע סביבתי שיקדם התנהלות מקיימת הלוקחת בחשבון את מכלול גורמי הסביבה, החברה והכלכלה, בכדי להתמודד עם משברים אלה, לפעול לתיקונם, להפחית אותם ולהיערך אליהם.

אשכול "סביבה וקיימות" באוניברסיטת חיפה (המשויך ל"מוקד אקלים וקיימות סביבתית") מתמקד בהפצה ובקידום ידע כזה, גם אם בסיסי, בקרב תלמידי התואר הראשון באוניברסיטה, בכדי להוסיף את נדבך הסביבה והקיימות אל הידע הנדרש בקרב הסטודנטים לאורך לימודיהם לקראת התואר ויתרה מכך – הידע שעימו ייצאו אל חייהם האישיים והמקצועיים.

מרכזת האשכול הגב' נירה ברק, דוא"ל nbarak1@univ.haifa.ac.il, טלפון: 04-8240140

רשימת קורסים לשנת תשפ"ד