Online news on a smartphone and laptop. (Mockup website). Woman reading news or articles in a mobile phone screen application at home. Newspaper and portal on internet, copy space.

אשכול תקשורת דיגיטלית מעשית

שוק העבודה הנוכחי שבו נקלטים בוגרי ובוגרות מוסדות להשכלה גבוהה שונה באופן דרמטי משוק העבודה שבו נקלטו בוגרים ובוגרות בעשורים הקודמים. בכל סביבת עבודה עכשווית יש יתרון מובהק לעובדים ועובדות השולטים בכישורים תקשורתיים מגוונים. בהתאם לכך, אשכול התקשורת הדיגיטלית מציע הכשרות המוענקות על ידי אנשי מקצוע בולטים מתחום העיתונות, הפרסום, דוברות ויחסי הציבור.

 בשוק עבודה הנסמך יותר ויותר על תקשורת דיגיטלית כתובה – מסרים מידיים, דוא"לים, מצגות ועוד – היכולת לכתוב ולערוך באופן בהיר ואפקטיבי היא כלי חיוני לקידום מקצועי. וכך, ההכשרה בכתיבה ובעריכה שמעניקים מורי התכנית ישמשו את הבוגרים והבוגרות בשלל מקצועות בשוק הפרטי ובמגזר הציבורי. בהמשך לכך, האשכול מעניק הכשרות חיוניות בניהול נוכחות דיגיטלית ברשתות החברתיות, הופעה מול קהל, צילום ועריכת וידאו ועוד – מיומנויות מקצועיות שיש להן רלוונטיות מכריעה בתחומי עיסוק רבים.

 בנוסף למגוון הסדנאות שמציעים אנשי התעשייה סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במסגרת האשכול יוכלו לבחור בין קורסים עיוניים המאפשרים להם להבין באופן מעמיק את "אחורי הקלעים" של עולם התקשורת.  דוגמאות לתוצרים שהפיקו הסטודנטים בקורסים ובסדנאות ניתן למצוא באתר הקונטיינר – מיזם התקשורת הדיגיטלי של החוג לתקשורת.

רשימת הקורסים לשנת תשפ"ד

מרכזת האשכול הגב' נירה ברק, דוא"ל nbarak1@univ.haifa.ac.il, טלפון: 04-8240140